Lietuvių English 中文
Contact Sitemap
 
 
 
Advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA
Gynėjų g. 16, Vilnius
LT-01109, Lietuva
Tel. +370 5249 0830
Faks. +370 5249 0833
El. paštas: info@metida.lt

Atstovybė Latvijoje
Tomsona g. 24-15, Ryga
LV-1013, Latvija
Tel. +371 2987 2267
Faks. +371 6739 9232
El. paštas: info@metida.lv

Atstovybė Baltarusijoje
69-80, Kujbysheva g., Minskas
220100, Baltarusija
Tel. +375 17 210 1816
Faks. +375 17 211 8188
El. paštas: info@metida.by

Atstovybė Estijoje
Kompanii 1c
EE-51004 Tartu, Estija
Tel. +372 655 9803
Faks. +372 747 7059
El. paštas: info@metida.ee

Išradimai AtgalAtgal

Išradimo patentavimas suteikia Jums išimtines teises į išradimo komercializavimą bei draudžia kitiems asmenims naudotis šiuo išradimu


Viena iš pagrindinių išradimo patentavimo suteikiamų teisių yra išradimo komercializavimas. Apie išradimo komercializavimą reikėtų pradėti galvoti nuo pat idėjos atsiradimo pradžios, nes teisingu keliu nukreipta idėja gali būti įmonės verslo pagrindas. Kuo Jūsų idėja yra labiau išskirtinė, palyginus su esamu technikos lygiu, tuo didesnė tikimybė išvystyti sėkmingą komercinę veiklą. Kita vertus, kuo daugiau rinka užpildyta labai panašiais produktais, tuo didesnė problema komercializuoti išradimą, netgi jeigu šis pasižymi tam tikromis išskirtinėmis savybėmis. Idėjos unikalumas apsprendžia tolesnį jos vystymo kelią.


Atliekame patentines paieškas, ruošiame išradimo aprašymus, pateikiame paraiškas išradimui užregistruoti


Dauguma išradėjų žino, kad išradimas turi būti naujas, tik dalis yra girdėję, kad negalima gauti ES paramos projektui, jeigu projekto objektas nėra naujas. Tačiau dauguma išradėjų nežino, kad užpatentuoti galima tik tokį išradimą, kuris atitinka tris pagrindinius kriterijus:
• naujumą,
• išradimo lygį ir pramoninį pritaikomumą,
• ar kad išradimo objektas turi atitikti dar kitus papildomus reikalavimus.


Prieš patentuojant išradimą, reikia atlikti patentinę paiešką, t.y. surasti analogus bendroje pasaulinėje duomenų bazėje, komerciniame segmente, moksliniuose straipsniuose bei kituose viešai prieinamuose šaltiniuose. Tai yra pakankamai sudėtingas ir labai atsakingas darbas, nuo kurio gali priklausyti patentinės paraiškos raida. Atlikdami paiešką, mes diskutuojame su klientu, tiksliname detales, surandame analogus, pateikiame savo išvadas bei aptariame paieškos rezultatus.


Po patentinės paieškos ruošiamas išradimo aprašymas, susidedantis iš atskirų dalių, kur visos išradimo aprašymo dalys yra glaudžiai susietos tarpusavyje ir sudaro vieningą nedalomą visumą. Išradimo aprašymo tekstas turi būti korektiškai suformuluotas ne tik technine, bet ir teisine prasme.
Nereikia pamiršti, kad išradimas dažnai išplečiamas į užsienio valstybes, kurioms būdingi saviti patentavimo procedūros etapai. Todėl pirmosios patentinės paraiškos išradimo aprašymo tekstas turi būti kuo geriau paruoštas įvairiems išbandymams. Parengti tokį tekstą, kuris atlaikytų visas negandas ir puolimus, yra sunkus, daug teisinių bei techninių žinių reikalaujantis, uždavinys, kurį mūsų kvalifikuoti specialistai stengiasi atlikti kuo tiksliau ir teisingiau, atsižvelgdami į visą spektrą konkrečiam išradimui būdingų savybių.


Po aprašymo ruošiamas visas komplektas kitų susietų dokumentų, kurie nustatyta tvarka yra pateikiami į LR Valstybinį patentų biurą


Padedame išradėjui apsispęsti dėl jo išradimo potencialių išplėtimo galimybių į kitas šalis


Padavus patentinę paraišką, dažnas išradėjas mano, kad didžioji darbo dalis yra atlikta, tačiau situacija kaip tik yra priešinga, nes nuo paraiškos padavimo datos pradeda tiksėti laikrodis, kuris diena po dienos mus priartina prie labai svarbaus termino: patentinės paraiškos išplėtimo į kitas šalis. Taigi, jeigu Jūs neplanuojate apsiriboti vien Lietuva, tada reikėtų nepamiršti dviejų aspektų:
• Pirmasis aspektas - terminai; turime prisiminti, kad per 12 mėn. nuo prioritetinės paraiškos padavimo datos reikia atlikti tam tikrus veiksmus už Lietuvos ribų. Mes visada pasirūpiname šiuo aspektu: stebime terminus ir apie tai iš anksto pranešame išradėjui.
• Antrasis aspektas, kuris ypač svarbus išradėjui - išradimo komercializavimas.


Siekdamas komercializuoti savo išradimą, išradėjas privalo per 12 mėnesių nuo prioritetinės paraiškos padavimo dienos išanalizuoti rinką ir nustatyti, kokios šalys gali būti komerciškai naudingiausios, realizuojant išradimą už Lietuvos ribų (patentinės paraiškos išplėtimas yra pakankamai sudėtingas procesas, apimantis nacionalinių, tarptautinių bei regioninių paraiškų padavimus). Pagal išradėjo nustatytų šalių paketą mūsų kontoros kvalifikuoti specialistai galės paskaičiuoti bei pasiūlyti optimaliausią išradimo išplėtimo scenarijų.


Kontroliuojame išradimo patentavimo procesą


Kadangi išradimo patentavimo kelyje yra daug svarbių terminų, kurių kiekis ir įvairovė priklauso nuo kiekvienos atskiros situacijos, todėl stebėti ir kontroliuoti išradimo patentavimo procesą yra pakankamai rimtas uždavinys. Į išradimo patentavimo procesą įeina šie etapai:
• patentavimas ir paraiškos valdymas Lietuvoje,
• patentavimas ir paraiškų valdymas kitų šalių nacionaliniuose patentų biuruose,
• tarptautinių bei regioninių patentinių paraiškų procesų valdymas,
• dialogas su įvairių šalių bei regionų ekspertais.


Taip pat reikia nepamiršti ir apie metinius mokesčius, kurie kiekvienoje šalyje mokami pagal tos šalies reikalavimus.
Išradimo patentavimo proceso valdymas primena voratinklio stebėjimą ir jo siūlų patikrinimą; kur „pagauta musė" yra darbų paketas, kuris turi būti sutvarkytas pagal griežtai apibrėžtus reikalavimus ir laiku.


Konsultuojame licencijavimo klausimais bei kitais klausimais, susijusiais su komercializavimu


Kai patentinė paraiška sėkmingai įveikia visus procedūros etapus, pareiškėjui yra išduodamas patentas, kuris ir suteikia aukščiau minėtas išimtines teises į pareiškėjo išradimą. Būtent patentas suteikia galimybę sėkmingai pradėti verslą ir konkuruoti tarptautinėje rinkoje, vystyti gamybą ir pritraukti kapitalą, suteikiant licencijas tretiesiems asmenims.


Licencijavimo veikla suteikia galimybę gauti pajamas tolimesniam kapitalo formavimui, taip pat prisidėti prie inovatyvaus valstybės pramonės sektoriaus plėtojimo bei Lietuvos vardo garsinimo. Mes konsultuojame licencijavimo klausimais bei kitais patento komercializavimo klausimais.


Konsultuojame dėl paramos gavimo


Visiems išradėjams gerai žinoma, kad patentavimo išlaidos yra pakankamai didelės, ypač jeigu norima apsaugoti išradimą daugiau nei vienoje šalyje. Pastebima tendencija, kad mokesčiai už Europos patento išdavimą arba tarptautinės paraiškos pateikimą didėja.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vykdydama Inovacijų verslo programą, numatė Finansinės paramos teikimą išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu. Pagal šias taisykles kompensuojamos tik su Europos patento arba patentų, išduotų pagal tarptautinę paraišką, gavimu susijusios išlaidos fiziniam ar juridiniam asmeniui. Būtina turėti visus reikiamus dokumentus (sąskaitas, pavedimų kopijas ir pan.) - tik tokiu būdu galima deklaruoti patirtas išlaidas.
Kompensacija yra labai svarus paskatinimas Lietuvoje gyvenantiems pareiškėjams, tačiau daugumai išradėjų (ypač fiziniams asmenims) vis dar neįveikiamas pradinių mokesčių barjeras. Mūsų kontora kiekvienais metais ruošia paraiškas išradimo išlaidoms kompensuoti, todėl yra sukaupusi nemažą patirtį ir padeda išradėjams pasirinkti optimaliausią išlaidų kompensavimo kelią


Atstovaujame Jums patento pažeidimo atveju


Jei Jūsų patentas yra pažeidžiamas Lietuvoje arba už jos ribų, t.y. kitas „komercinės rinkos žaidėjas" be Jūsų leidimo pradeda naudotis Jūsų patento sprendimu arba rezultatu, pvz.: gaminti, pardavinėti, naudotis užpatentuotu produktu, mes visada, išanalizavę situaciją, pasiūlome optimaliausią sprendimą ir atstovaujame Jums teismuose ar ikiteisminėse institucijose Lietuvoje bei kitose šalyse, kuriose yra pažeidžiamos Jūsų teisės.Naudinga informacija


Patentuojami išradimai >>
Patentavimo būdai >>
Išradimo registracijos mastas >>
Patento galiojimo terminas >>

 

Copyright © 2008 Metida. Visos teisės saugomos.