Lietuvių English 中文
Contact Sitemap
 
 
 
Advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA
Gynėjų g. 16, Vilnius
LT-01109, Lietuva
Tel. +370 5249 0830
Faks. +370 5249 0833
El. paštas: info@metida.lt

Atstovybė Latvijoje
Tomsona g. 24-15, Ryga
LV-1013, Latvija
Tel. +371 2987 2267
Faks. +371 6739 9232
El. paštas: info@metida.lv

Atstovybė Baltarusijoje
69-80, Kujbysheva g., Minskas
220100, Baltarusija
Tel. +375 17 210 1816
Faks. +375 17 211 8188
El. paštas: info@metida.by

Atstovybė Estijoje
Kompanii 1c
EE-51004 Tartu, Estija
Tel. +372 655 9803
Faks. +372 747 7059
El. paštas: info@metida.ee

Pradžia » Publikacijos » Naujienlaiškiai » Naujienos Nr. 33 » Teisės aktų naujienos
Teisės aktų naujienos AtgalAtgal

Oficialus teisės akto paskelbimas – Teisės aktų registre
 

2012 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas. Įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, oficialiu teisės akto paskelbimu bus laikomas ne teisės akto paskelbimas popieriniame leidinyje „Valstybės žinios“, o teisės akto įregistravimas ir paskelbimas elektroniniame valstybės registre – Teisės aktų registre. Pasirašytas teisės aktas Teisės aktų registre turės būti įregistruojamas ir paskelbiamas ne vėliau nei kitą darbo dieną po pasirašymo. Teisėkūros pagrindų įstatyme taip pat nustatyta, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatytas įpareigojimas skelbti informaciją leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ reiškia įpareigojimą tą informaciją skelbti atitinkamo subjekto interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Įstatymas įsigalios 2014 m. sausio 1 d.


Neišnaudotos trejų metų atostogos nebebus kompensuojamos

2012 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Vienas iš svarbiausių pakeitimų – nauja nepanaudotų atostogų kompensavimo, kai darbo santykiai nutraukiami, tvarka. Nuo 2015 m. gruodžio 2 d. galės būti kompensuojamos ne daugiau nei trejų darbo metų nepanaudotos kasmetinės atostogos, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Sušvelninta darbo grafikų skelbimo tvarka. Tais atvejais, kai nėra kolektyvinės sutarties, darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai paskelbiami ne vėliau nei prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Pakeitimai taip pat numato, kaip turi elgtis darbdavys verslo ar jo dalies perdavimo atveju. Taip pat nustatyta, kad teisėta priežastimi darbdavio iniciatyva nutraukti darbo santykius, kai nėra darbuotojo kaltės, negali būti darbuotojo ketinimas turėti vaiką. Be to, panaikinta kaip vienos iš darbo sutarčių rūšies – patarnavimo sutarties – galimybė. Įstatymas įsigaliojo 2012 m. gruodžio 1 d. 

Tyčinį bankrotą siūloma pripažinti sąmoningu 

2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurį inicijavo Ekonomikos komiteto narys Remigijus Žemaitis. Projektas numato galimybę susieti „tyčinio bankroto“ sąvoką su nusikalstamo bankroto bei skolininko nesąžiningumo nusikalstamų veikų sudėtimi. Tyčinį bankrotą siūloma apibrėžti kaip įmonės privedimą prie bankroto sąmoningai, blogai valdant įmonę arba sudarant sandorius, kurie pažeidžia kreditorių teises ar teisėtus interesus. Taip pat siūloma nustatyti, kad, likvidavus įmonę dėl tyčinio bankroto, likusias įmonės prievoles teismo sprendimu privalėtų vykdyti asmuo, dėl kurio veiksmų ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas.

Parengė advokatas Vilius Martišius

 

 

Copyright © 2008 Metida. Visos teisės saugomos.