Lietuvių English 中文
Contact Sitemap
 
 
 
Advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA
Gynėjų g. 16, Vilnius
LT-01109, Lietuva
Tel. +370 5249 0830
Faks. +370 5249 0833
El. paštas: info@metida.lt

Atstovybė Latvijoje
Tomsona g. 24-15, Ryga
LV-1013, Latvija
Tel. +371 2987 2267
Faks. +371 6739 9232
El. paštas: info@metida.lv

Atstovybė Baltarusijoje
69-80, Kujbysheva g., Minskas
220100, Baltarusija
Tel. +375 17 210 1816
Faks. +375 17 211 8188
El. paštas: info@metida.by

Atstovybė Estijoje
Kompanii 1c
EE-51004 Tartu, Estija
Tel. +372 655 9803
Faks. +372 747 7059
El. paštas: info@metida.ee

Intelektinės nuosavybės teisė AtgalAtgal

Galima pripažinti negaliojančia ir išregistruoto prekių ženklo registraciją

2012 m. lapkričio 8 d. 
nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2012 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Boslita“ ir Ko atsakovui Latvijos bendrovei AS „Latvijas Balzams“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimo dalies panaikinimo ir prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia grąžino iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Nors teismas nepriėmė galutinio verdikto šioje byloje, tačiau išaiškino, kad yra galima situacija (kaip šioje byloje), kad teismui skundžiamas VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas, kuriuo yra atmestas suinteresuoto asmens protestas (inter alia ir dėl neatitikties absoliutiems reikalavimams, keliamiems prekių ženklams, kurie nustatyti PŽĮ 6 straipsnyje), o ženklas jau yra išregistruotas, tenkinus kito suinteresuoto asmens protestą dėl to paties prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, tačiau kitais pagrindais (pvz., dėl neatitikties kiprietiems – santykiniams, reliatyviems – reikalavimams prekių ženklui, numatytiems PŽĮ 7 straipsnyje). Visgi teismas pabrėžė, kad tokiu atveju ieškinyje negali būti nurodomi nauji ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – teisminio ginčo dalyko apimtį tokiu atveju, kaip yra nagrinėjamoje byloje, lemia ginčo, nagrinėto ikiteismine tvarka VPB Apeliaciniame skyriuje, apimtis.


64 tūkst. litų turtinė žala – be pagrindimo

2012 m. lapkričio 22 d.
nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1265/2012 Lietuvos apeliacinis teismas atmetė ieškovo UAB „Horizon Travel Worldwide“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje pagal ieškinį atsakovui UAB „Horizon Travel Service“ dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu, prekių ženklo savininko teisių gynimo ir turtinės žalos atlyginimo. Teismas dar kartą patvirtino taisyklę, kad, sprendžiant, ar nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vykstant ginčui dėl prekių ženklo neteisėto panaudojimo, teismas turi preliminariai (prima facie) įvertinti tų ieškinio reikalavimų pagrįstumą, kurių užtikrinimui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, atlikęs ieškinio pagrįstumo preliminarų (prima facie) įvertinimą iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio ar kitų objektyviai egzistuojančių aplinkybių numatė, jog ieškinys yra netenkintinas, todėl atsisakė tenkinti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą ir lėšas. Šioje nutartyje teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad reiškiant reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo būtina pateikti turtinės žalos apskaičiavimo pagrindimą. Ieškovo pateiktą 64 331,30 Lt turtinės žalos dydžio apskaičiavimą teismas pripažino netinkamu. Kai nėra turtinės žalos dydžio pagrindimo, yra neįmanoma spręsti dėl prašomos priteisti turtinės žalos dydžio; dėl nepagrįsto turtinės žalos dydžio yra neįmanoma spręsti, ar turtinės žalos apimtis yra didelė. Tai taip pat turi įtakos sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

UAB „Advokatas“ – be teisės teikti advokato paslaugas

2012 m. gruodžio 20 d.
nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-853-280/2012 Panevėžio apygardos teismas atmetė atsakovo UAB „Advokatas“ apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas ieškovo – Asociacijos Lietuvos advokatūra – ieškinys atsakovui dėl juridinio asmens pavadinimo pakeitimo. Teisėjų kolegija konstatavo, kad bendrovės pavadinime žodis „Advokatas“ neturi jokio skiriamojo požymio, todėl juridinio asmens pavadinimas, susidedantis iš juridinio asmens teisinės formos nurodymo ir bendrinio žodžio „Advokatas“, neatitinka LR CK juridinio asmens pavadinimui keliamų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad nei UAB „Advokatas“ akcininkai, nei direktorius nėra pripažinti advokatais ir įrašyti į praktikuojančių advokatų sąrašus, byloje taip pat nėra duomenų, kad apelianto veikloje dalyvauja pagal LR advokatūros įstatymą advokato statusą turintys asmenys. Be to, nei LR advokatūros įstatyme, nei kituose teisės aktuose nėra numatyta galimybė advokatams vykdyti veiklą, įsteigus uždarąją akcinę bendrovę. Taigi nagrinėjamu atveju susidaro paradoksali situacija, kai juridinis asmuo, kurio pavadinimas UAB „Advokatas“, neturi teisės teikti advokato profesijai priskiriamų paslaugų. Įvertinus minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad apelianto pavadinimas UAB „Advokatas“ yra akivaizdžiai klaidinantis dėl juridinio asmens steigėjo ir veiklos tikslo.

„Briedis Eugenijus“ – teisė statyti spektaklį nesuteikia teisės išleisti dainų rinkinio

2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2012 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš dalies patenkino ieškovo Všį „Ramios bitės“ kasacinį skundą pagal jo ieškinį atsakovams UAB „Baltijos reklamos projektai“, G. S. ir V. L., dėl sutarties nevykdymo ir nuostolių atlyginimo – panaikino Vilniaus apygardos teismo nutartį ir grąžino bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo. Teismas atkreipė dėmesį, kad autorių turtinės teisės, skirtingai nuo neturtinių (ATGTĮ 14 straipsnis), kurių perdavimas kitam subjektui negalimas, pasižymi dalumu. Jos yra savarankiškos ir gali būti viena nuo kitos atskiriamos, kiekviena jų gali atskirai dalyvauti civilinėje apyvartoje. Turtines teises autorius gali perduoti visiškai arba dalinai, atlygintinai arba neatlygintinai. Svarbu ir tai, kad preziumuojama, jog pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti; jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio sutartis buvo sudaryta (ATGTĮ 40 straipsnio 2, 3 dalys). Tai reiškia, kad, kilus ginčui dėl turtinių teisių perdavimo apimties, taikoma siaurinamojo autorinės sutarties aiškinimo taisyklė. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog dalis ieškovo (kasatoriaus) ir atsakovo kompaktinėse plokštelėse esančių kūrinių (dainų) sutampa. Tai, teismo manymu, sudaro pagrindą spręsti dėl atsakovo UAB „Baltijos reklamos projektai“ civilinės atsakomybės, konstatavus, kad atsakovas neturėjo leidybos ir platinimo teisės. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, be kita ko, nurodė, kad autorių teisių ir leidybos sutarčių objektai šiuo atveju iš esmės buvo skirtingi. Tai, kad kūriniai kaip visuma nėra tapatūs (įgarsintas literatūros kūrinys „Briedis Eugenijus“ su dainomis ir dainos iš spektaklio „Briedis Eugenijus“) ar kad skiriasi juose esančių dainų pavadinimai, negali būti laikoma aplinkybe, pašalinančia atsakovo atsakomybę. Kai dalis kūrinių, esančių ieškovo ir atsakovo kompaktinėse plokštelėse, sutampa, autorių teisių subjektas (šiuo atveju – ieškovas) turi teisę prašyti taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (ATGTĮ 4 straipsnis, 73, 77 straipsniai) dėl ieškovui priklausančių teisių pažeidimo. Priešingas aiškinimas sudarytų pagrindą neteisėtai panaudoti kūrinius ar jų dalis kituose kūriniuose (išvestiniuose, kūrinių rinkiniuose) ir (arba) naudojant skirtingus pavadinimus (ATGTĮ 4 straipsnio 4 dalis).

                                                            

Atmestas skundas areštuoti 3 mln. litų vertės turtą

2013 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-338/2013 Lietuvos apeliacinis teismas atmetė atsakovų UAB „Kornas“, A.J. ir L.J atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria civilinėje byloje dėl prekių ženklo naudojimo uždraudimo, nesąžiningos konkurencijos ir žalos atlyginimo buvo tenkintas ieškovo UAB „Aukso centras“ prašymas atsakovų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį turtą 3 271 079 Lt sumai ir uždrausti atsakovui UAB „Kornas“ naudoti figūrinį žymenį „Aukso Centras“ jo veikloje.

                      

Teisėjų kolegija, preliminariai (prima facie) įvertinusi ieškinį (ieškinio reikalavimo pobūdį, ieškinio faktinių ir teisinių argumentų turinį bei prie ieškinio pridėtų įrodymų sudėtį), nusprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas vieno ar kelių solidarių atsakovų atžvilgiu. Kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Kita vertus, ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo (-ų) atžvilgiu pripažintina didele. Nagrinėjamu atveju solidarūs atsakovai A. J. ir L. J. nepateikė jokių įrodymų apie savo gaunamas pajamas bei turimą turtą. Taigi teisėjų kolegija nusprendė, kad atsakovai nepateikė įrodymų, atspindinčių jų ar bent vieno iš jų realią finansinę padėtį, kuri paneigtų didelės ieškinio sumos prezumpciją kaip pagrindą taikyti jų atžvilgiu turto areštą. Nepaisant to, kad atsakovai skundžiamą nutartį dalyje dėl ieškovui priklausančio prekių ženklo „Aukso centras" nenaudojimo įvykdė, teismas atsisakė naikinti šią laikinąją apsaugos priemonę, nes atsakovai nepateikė jokių argumentų kaip ši laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia jų turtinius interesus ar yra neekonomiška, neproporcinga.


Parengė advokatė Inga Lukauskienė 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Metida. Visos teisės saugomos.